Tájékoztató a karádi agglomeráció fejlesztéséről

 

Tisztelt Lakosság!

A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás pályázatának köszönhetően, európai uniós támogatásból megvalósuló, 3.300.991.621,- Ft. összköltségű beruházás veszi kezdetét. A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013 azonosítószámú „A karádi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” elnevezésű projekt keretében Karád, Kötcse, Nagycsepely, Szólád és Teleki településeken valósulnak meg fejlesztések. A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a Kohéziós alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 2.805.842.878,- Ft. vissza nem térítendő támogatással valósul meg, míg az önerő a 6/2014. (I. 31.) sz. BM rendelet alapján az „EU Önerő Alap”-ból kerül finanszírozásra.


Jelen projekt a Dél-balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken, amelyeke a fejlesztés szükségessége indokolható. A tervezett szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a térségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú távon oldja meg, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszűnését, valamint a Balaton vízminőség védelmét szolgálja. A projektben érintett települések a Balaton érzékeny felszíni vízgyűjtőjén helyezkednek el.


A beruházás jelenlegi szakaszában került sor a kivitelezői szerződéskötésre. A munkálatok konzorciumi együttműködés keretében valósulnak meg. A nyertes cégek, az EuroAsztalt Kft. valamint a Keviterv Plusz Kft. emberei várhatóan a nyár végén kezdhetik meg a munkálatokat.

Jelenleg a települések nem rendelkeznek szennyvízcsatorna hálózattal. Az előzetes felmérések alapján az öt településen összesen 1876 háztartást kötnek a megvalósuló szennyvízcsatorna hálózatra a fenntartási időszak végére, illetve Karádon szennyvíztisztító telepet építenek. Ez a településeken található háztartások 99%-át érinti pozitívan.